Po całym dniu wrażeń czas trochę ochłonąć. Do wyciszenia się i relaksu najlepsze są przeplatanki. Dzieci uczą się skupienia uwagi, dokładności, a także doskonalą małą motorykę.