W piątek dzieci z grupy II założyły przedszkolny ogródek na parapecie. Zanim Biedroneczki przystąpiły do pracy, odbyła się krótka pogadanka na temat co będzie nam potrzebne do wykonania tego zadania żeby rośliny wyrosły. Następnie każdy sypał ziemię do doniczek i wysiewał przyniesione nasiona. Na koniec naszej pracy odbywało się podlewanie, które sprawiło naszym Biedroneczkom najwięcej przyjemności. Po zakończonej pracy wszystkie dzieci pięknie posprzątały swoje stanowiska pracy.