RODZICÓW  ZAINTERESOWANYCH PRZEDSZKOLEM ZASTĘPCZYM

 W OKRESIE WAKACJI

PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KANCELARII PRZEDSZKOLA

 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO 29.03.2019r.

PO WSKAZANYM TERMINIE WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

WNIOSKI SĄ DO POBRANIA U WYCHOWAWCÓW GRUP.

PRZEDSZKOLA  KTÓRE BĘDĄ PEŁNIŁY DYŻURY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH WSKAZANE ZOSTANĄ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA.