W piątek 26 listopada odwiedził nas Teatr ,,Horyzont” z Krakowa z przedstawieniem pt. „Brzydal”, który dotyczył problemu tolerancji.

Akcja przedstawienia toczyła się na leśnej łące. Zafascynowany miś Brzuszatek opowiadał dzieciom, ile radości i mądrości czerpie z książek. Rozmowę z dziećmi podsłuchał lis Gagatek, który przezywał i wyśmiewał  misia, drwił z jego wielkiego brzuszka oraz z tego, że lubi się uczyć. Miś wraz z lisem doprowadzili do odnalezienia poszukiwanego skarbu, którym okazała się być szkatuła, ale nie z kosztownościami lecz ze skarbem przyjaźni i miłości. Gagatek w końcu zrozumiał, że inny nie znaczy gorszy,i że trzeba traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Aby dzieci do końca zrozumiały przesłanie zawarte w bajce, musiały złożyć przyrzeczenie, że będą dbały o swoich przyjaciół i szanowały ich, i że przyjaźń i miłość jest rzeczą bardziej cenną niż wszystkie skarby świata.Dzieciom podobała się gra aktorska, szczególnie Gagatka, którego zachowanie przypominało im chwilami siebie. Na przedstawieniu gościliśmy również grupę maluszków ze żłobka Krasnal,które z uwagą słuchały i oglądały grę aktorską.