ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU:

Programy zgodne są z Podstawa Programową dla Przedszkoli z dnia 23 grudnia 2008 r. obowiązującą od dnia 01.09.2009 r.

 1. „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska
 2. „Nasze przedszkole” – MAC Edukacja
 3. Program wychowawczy – D. Adamczyk, M. Kopyt
 4. Program profilaktyki – „Edukacja zdrowotna w przedszkolu” – J. Maląg, D. Adamczyk
 5. „Program pracy z dzieckiem zdolnym” – J. Maląg
 6. „Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu” – B. Przychoćko
 7. „Maluch poznaje ekologię” – program profilaktyki
 8. „Detektyw Parasol” – profilaktyka i bezpieczeństwo w przedszkolu
 9. „Przyjaciele Zippiego” – program wychowawczy
 10. „Program gimnastyki korekcyjnej” – J. Malag
 11. „Improwizacje rytmiczno-muzyczne w aktywnym wspomaganiu rozwoju dzieci przedszkolnych” – D. Adamczyk
 12. „Z myszka przez świat” – program komputerowy

Programy zatwierdziła i pozytywnie zaopiniowała:
Rada Rodziców w dniu 16.06.2009 r. oraz w dniu 15.09.2009 r.
Rada Pedagogiczna w dniu 04.06.2009 r. oraz w dniu 31.08.2009 r.