W naszej grupie już nie raz mieliśmy okazję pracować w parach lub większych zespołach. Tym razem oprócz tego, że prace wykonywaliśmy w parach, to jeszcze musieliśmy ze sobą bardzo mocno współpracować. Zadanie wydawało się bardzo proste, aż do momentu wyboru materiału plastycznego jakim chcemy wykonać pracę. Niektóre pary bardzo szybko doszły do porozumienia i zgodnie wybrały technikę wykonania pracy, inni zaś po dłuższych próbach przekonania partnera doszli do wniosku, że praca będzie wykonana dwiema technikami.  Bez względu na to jaką decyzję dzieci podjęły, wszystkie prace wyszły wyjątkowe i niepowtarzalne, a dzieci pomimo wszystko potrafią świetnie ze sobą współpracować .