Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu wraz z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ogłosili konkurs plastyczny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg pt. „Zabytki mojego miasta”. W naszym przedszkolu grupy: V, VI i VII wykonały prace na ten konkurs. Prace wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi, każda z prac jest inna pomysłowa i ciekawa. Prace należało przesyłać do dnia 28.02.2013r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.03.2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej przedszkola: pm3kg.pl oraz na stronie blizejprzedszkola.pl 10. Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w marcu 2013 z okazji obchodów Dni Kołobrzegu.

zdjęcia i tekst:
Justyna Pajdak