Podczas takiej pracy nie trzeba zbyt wiele dzieciom tłumaczyć, wystarczy przygotować czytelną instrukcję, potrzebne materiały, a dzieci już same wiedzą doskonale co należy dalej robić. Każdy potrafi zadbać o zgromadzenie potrzebnych materiałów do pracy i wykonują pracę wg pokazanej instrukcji. dzieci często podchodzą do gotowej pracy, obserwują, porównują ze swoją pracą, jeśli jest taka potrzeba dokonują zmian, poprawek.