Dnia 08.05.2018r. wykonaliśmy pracę plastyczną- wiosennego kwiatka. Nasz kwiatek był niezwykły, gdyż składał się z figur geometrycznych. Na początku zajęć zadaliśmy sobie kilka pytań, których odpowiedzi miały ułatwić nam wykonanie zadania. Następnie ,,Prawa ręka” omówiła kolejne etapy instrukcji. Później po ustawieniu zegara odmierzającego czas na wykonanie zadania, wszystkie dzieci organizowały sobie miejsce pracy oraz wybierały potrzebne materiały do wykonania zadania. Podczas zajęć użyty został także sygnalizator świetlny, który określał nam charakter pracy. Gdy Pani zapaliła zielone światło- okazało się, że nie musi pomagać dzieciom, gdyż nikt nie wziął znaku zapytania- dzieci świetnie pomagały sobie, kiedy świeciło żółte światło. Zadanie to wykonaliśmy bardzo szybko- przed upływem wyznaczonego czasu. Na zakończenie każde dziecko przykleiło umowny znaczek, określający stopień trudności pracy, omówiliśmy wykonaną pracę, porównywaliśmy ją z instrukcją. Nasze prace można podziwiać na wystawie w szatni przedszkola!