W tym roku szkolnym grupa V rozpoczęła podróż po regionach Polski. W związku z tym zapraszamy chętnych Rodziców, którzy prezentują ciekawostki, atrakcje wybranego regionu. W grudniu gościliśmy u nas tatę Kornela- Pana Tomasza, który zaprezentował dzieciom region Pomorza, dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały ciekawostek, dzieliły się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami z odbytych wycieczek. Na zakończenie Pan Tomasz przeczytał dzieciom bajkę w języku kaszubskim. To były bardzo interesujące zajęcia, które zachęciły nas do odwiedzania zakątków Polski- Pomorza. Dziękujemy Panu Tomaszowi za poświęcony czas!