W naszej grupie bardzo dobrze sprawdza się system pracy z tablicą zadań. W każdy poniedziałek dzieci planują, kiedy wykonają zadania. Samodzielnie decydują, w którym dniu, i w jakiej części dnia wykonają zadania, które są przeznaczone do wykonania w ciągu całego tygodnia. Obok tablicy zadań znajduje się wielka czarna tablica na której nasza Pani zamieszcza zadania, które są do wykonania, a także wizualizuje, jak należy wykonać poszczególne prace. Nowością w naszej grupie, jest możliwość wyboru stopnia trudności zadania. Kropeczka w kolorze zielonym oznacza, że zadanie jest łatwe, kropeczka czerwona oznacza, że zadanie jest trudne. Dzieci same decydują, które zadanie wybiorą (łatwe czy trudne). Ile radości sprawia dzieciom wykonanie zadania trudnego (Pani również :)). Po wykonaniu zadania dzieci sprawdzają poprawność wykonanego zadania z pudłem wiedzy, a także przyklejają umowny znaczek, określający stopień trudności zadania. W ten sposób podczas piątkowej refleksji, dzieci omawiają jak i dlaczego oceniły pracę. Nasze Tygryski są już bardzo dojrzałe- planują swoją pracę, wybierają poziomy trudności zadania, odznaczają wykonane zadania, samodzielnie sprawdzają poprawność wykonania swoich zadań. Efekty pracy są spektakularne!!!!  🙂