W naszej grupie zapoczątkowaliśmy nowy system planowania pracy przez dzieci. W każdy poniedziałek planujemy pracę na dwa tygodnie. Na dużym arkuszu papieru zapisujemy słowo hasło, które jest motywem przewodnim na dwa tygodnie naszej pracy. W górnej części arkuszu papieru tworzymy mapę myśli szukając odpowiedzi na pytanie ,,Co już wiemy na ten temat?” w dolnej części arkuszu wypisujemy dni tygodnia. Przy użyciu kolorowych karteczek, które są odpowiednikiem kolorowych dni tygodnia zgodnych z koncepcją Planu daltońskiego, zapisujemy zadania, które chcemy zrealizować. Białe karteczki znajdujące się na arkuszu obrazują zadania, które obowiązkowo wykonujemy codziennie. Część zadań jest zaproponowana przez Panią, natomiast druga część to propozycje dzieci. Dzieci samodzielnie decydują, kto chciałby zrealizować propozycje zadań, stać się ekspertem wybranych dziedzin. Przy użyciu flamastra wpisują swoje imię na karteczce- w ten sposób przejmują odpowiedzialność za przygotowanie i wykonanie zadania. W sytuacji, kiedy wykonamy zadanie, ,,praw ręka” przykleja karteczkę w odpowiednim miejscu arkusza. Każdego dnia prowadzimy refleksję nt. co udało/czego nie udało nam się zrealizować, czego się nauczyliśmy, jak osiągnęliśmy efekty, jakie były nasze cele itp. Nowy system planowania okazuje się rewelacyjny! Dzieci przejmują część odpowiedzialność za proces nauczania!