Dyrekcja oraz pracownicy Przedszkola Miejskiego Nr 8 pragną poinformować Państwa, że realizację zakupu piramidy linowej Smerf, sfinansowano ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.