Zajęciach koła plastycznego rozpoczęliśmy od oglądania różnego rodzaju pejzaży. Wybraliśmy reprodukcję pejzażu przedstawiającego zachód słońca nad morzem. Zainspirowani tym dziełem postanowiliśmy sami namalować farbami plakatowymi  taki pejzaż.

Zajęcia te pozytywnie wpłynęły na rozwijanie zainteresowań plastycznych, uzdolnień, dostarczały dzieciom przeżyć estetycznych.