W dniach 26,27.10.2015. odbyły się spotkania z rodzicami w ramach pedagogizacji.
Na początku pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych rodziców, przedstawiła zaproszonych gości, zapoznała z celem spotkania.
Następnie pani dietetyk zwróciła uwagę na zmiany w żywieniu dzieci, które obowiązują od nowego roku szkolnego. Zapoznała rodziców z podstawowymi wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Przedstawiła normy żywieniowe dla dzieci przedszkolnych.
W dalszej części spotkania pani pielęgniarka przekazała rodzicom informacje na temat zabiegów higienicznych wykonywanych w przedszkolu, a także poinformowała o wynikach kontroli czystości głów.
Następnie pani logopeda przedstawiła wyniki diagnoz logopedycznych i poinformowała rodziców o organizacji tych zajęć.
Rodzice uzyskali również podstawowe informacje dotyczące zajęć gimnastyki korekcyjnej, które odbywają się w przedszkolu.
Po pedagogizacji rodzice udali się do sal poszczególnych grup, na zebrania. Na zebraniach zostali zapoznani z wynikami diagnoz i obserwacji, a także otrzymali informacje o umiejętnościach swoich dzieci.