W Piątek, 16.10.2009., o godzinie 9.00, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Tego dnia odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. Wszystkie dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną – zostały prawdziwymi przedszkolakami. Aby się tak stało dzieci musiały najpierw wykonać zadanie: grupa I – pięknie zaśpiewała piosenkę i powiedziała wierszyk; dzieci z grup IV i V wykazały się znajomością nazw części ciała w czasie zabawy „Głowa, ramiona…”; grupa II i VI – rozwiązywała zagadki; grupa VII oceniała czy odczytywane zdania są prawdziwe, czy fałszywe, natomiast grupa VIII udowadniała swoją sprawność fizyczną. Wszystkie grupy świetnie sobie poradziły i na miano prawdziwych Przedszkolaków zasłużyły. Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania, po czym wręczyła każdej grupie „znaczek grupowy” i prezenty w postaci: dyplomów, książeczek i słodkości.
W tym dniu wspominaliśmy także patrona Naszego Przedszkola – Jana Brzechwę, a grupa V przygotowała krótki występ. Poza tym Piątek był również dniem, w którym obchodziliśmy Święto KEN; z tej okazji wiersze, piosenki i tańce, w imieniu wszystkich przedszkolaków, zaprezentowała grupa Tygrysków.

Joanna Maląg