Dnia 26 października dzieci z grup II i III, IV, V, VII zostały w bardzo uroczysty sposób przyjęte do grona przedszkolaków. Dzieci wraz z rodzicami przyszli na wspaniałą uroczystość, odświętnie ubrani. Najpierw wszyscy wysłuchali krótkiej prezentacji piosenek i wierszy przygotowanych na tę okazję przez dzieci z grupy VI. Po występie starszaków dzieci z grupy II i III zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, po których złożyły specjalne przyrzeczenie i zostały oficjalnie pasowane na przedszkolaków przez Panią dyrektor oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki. Po pasowaniu dzieci wraz ze swoimi paniami i rodzicami spotkały się w swoich salach i świętyowały ten wyjątkowy dzień przy pysznym torcie.