W ramach zajęć z edukacji plastyczno- technicznej dzieci z grupy V wykonały ,,grzyba” techniką orgiami płaskie z koła. Na początku zajęć Pani przedstawiła dzieciom instrukcję wykonania pracy oraz zamieściła na tablicy końcowy etap pracy. W naszej grupie dzieci samodzielnie wybierają sobie miejsce wygodne do pracy- część dzieci wybiera pracę przy stoliku, druga część na dywanie a zdarza się także , że dzieci zmieniają stanowisko pracy w trakcie zadania. Zadaniem dzieci było wykonanie pracy wg podanej instrukcji. Początkowym zadaniem było wybranie przez dzieci materiałów potrzebnych do wykonania pracy. Następnie dokładne wycięcie kół oraz składanie ich i przyklejanie wg instrukcji. Pomimo, że nie wszystkie prace zostały wykonane w sposób prawidłowy, były to całkowicie samodzielnie, pięknie wykonane prace przez dzieci z niewielką pomocą kolegi/ koleżanki. To był bardzo pracowity, ale jakże miły dzień!