W dniu 21. 02. 2013 o godzinie 16.00 zapraszamy rodziców dzieci 3 – 4 letnich ( Grupa I i II) na zebrania z wychowawcami. W czasie spotkania zostaną omówione sprawy bieżące grupy oraz wyniki obserwacji śródrocznej.

Zapraszamy