W dniu 20.02.2013r., o godzinie 16.00 w jadalni przedszkola odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci 5 – 6 letnich grup III – VII.

Porządek zebrania:

1. Informacja Kierownika Referatu Oświaty Pani E. Korczewskiej na temat:

  • Przygotowanie bazy szkół na przyjęcie dzieci 6 – letnich do klas pierwszych.
  • Realizacja zadań przez Samorząd w zakresie przygotowania bazy szkół.

2. Prelekcja specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na temat :

  • „Gotowość dziecka 6 – letniego do szkoły”.

3. Spotkania z wychowawcami w grupach:

  • informacje z diagnozy śródrocznej
  • sprawy bieżące