Od nowego roku szkolnego nasze przedszkole wzbogaciło się o kolejne ciekawe pomoce dydaktyczne. W ramach realizacji projektu „Złe emocje drogą do uzależnień- wiem jak sobie z tym radzić” zostały zakupione instrumenty, pomoce do przedstawień teatralnych, lustro mimiczne, a także pacynki ułatwiające rozpoznawanie emocji.
Celem realizowanego projektu jest uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób, a także stwarzanie takich sytuacji, aby w konsekwencji dziecko posiadało adekwatny obraz własnej osoby, lepiej rozumiało siebie i innych, umiało z nimi współżyć i potrafiło również w samym sobie znajdować oparcie w trudnych sytuacjach.
Zakup sfinansowano z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.