Miło nam poinformować, że w naszym przedszkolu pojawiły się nowe pomoce dydaktyczne, których zakup został sfinansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od stycznia 2017 realizujemy projekt  edukacyjny „Wychowanie do wartości’, którego podstawowym celem jest wyposażenie dzieci w podstawowe wartości moralne, społeczne i zdrowotne. Dzięki środkom z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w salach pojawiły się: tablice zadań dla dzieci, krążki magnetyczne, zegary organizujące czas, a także tablica „Mój dzień w przedszkolu”.