Ukazała się nowa Gazetka Przedszkolna

https://www.pm8kg.pl/gazetka-przedszkolna/