Nasze kochane dzieci w ubiegły piątek wykonały pracę plastyczną o tematyce patriotycznej. Dzieci zapoznały się wcześniej z symbolami narodowymi a następnie w grupie zaczęły działać. Praca polegała na wypełnieniu konturów Polski narysowanej na papierze, uzupełnieniu o Warszawę, Kołobrzeg, Morze Bałtyckie, Wisłę i Góry a także pokolorowanie mapy w zależności od miejsca położenia. Następnie dzieci kolorowały flagę Polski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kolory występujące w niej. Pracę wyszły piękne a dzieci były bardzo zadowolone.