W ubiegłym tygodniu w rolę ekspertów wcielili się Maciuś i Iga. Maciej przygotował zajęcia nt. powstawania węgla. Zajęcie poprowadził w oparciu o przygotowany plakat. Zaprezentował dzieciom kolejne etapy tworzenia się węgla oraz udostępnił dzieciom węgiel, aby mogły go poznać za pomocą dotyku . Natomiast Iga przedstawiła cykl rozwoju motyla. Igunia omawiała oraz wskazywała kolejne etapy rozwoju motyla na podstawie samodzielnie przygotowanego plakatu. Zarówno Maciuś, jak i Iga zaprezentowali bardzo wysoki poziom posiadanej wiedzy. Zajęcia prowadzone przez dzieci są bardzo atrakcyjne- dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowują się do zajęć, a następnie z wielką starannością przekazują przygotowane informacje swoim rówieśnikom.

Ogromną radością jest obserwowanie dzieci, kiedy to one stają się ekspertami w określonej dziedzinie, stają przed swoimi rówieśnikami i z wielką odwagą prezentują swoją wiedzę!!! Efekty są spektakularne!!!