W ubiegłym tygodniu dzieci były bardzo zaangażowane w przygotowanie/prowadzenie zajęć. W rolę ekspertów wcielił się Bartuś, który przedstawił dzieciom instrukcję a także omówił kolejne etapy podczas budowania igloo. Dla dzieci był to bardzo interesujący temat. Natomiast Szymonek bardzo szczegółowe omówił zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw/sportów. Zaprezentował obrazki przedstawiające pożądane i niepożądane zachowania podczas zimowych zabaw. Przypomniał także dzieciom, jaki służby należy powiadomić w przypadku wystąpienia zagrożenia. Chłopcy świetnie spisali się! Z wielkim zaangażowaniem prezentowali swoją wiedzę! Dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas w przygotowanie dzieci do zajęć! Bartusiowi i Szymonkowi gratulujemy odwagi i umiejętności zainteresowania rówieśników przygotowanymi materiałami!