Od listopada dzieci z grupy III samodzielnie planują swoje zadania na tablicy zadań poprzez zaznaczenie  dnia za pomocą kolorowego magnesu. W każdy poniedziałek każdy planuje swoją pracę, a w piątek dzieci dokonują refleksji na temat swojej pracy. Dzieci z wielką odpowiedzialnością podeszły do tablicy zadań. Przedszkolaki pilnują swoich obowiązków, a jeżeli ktoś zapomni zawsze może liczyć na pomoc kolegi  z grupy. Po wykonaniu zadania dzieci „podpisują” swoją pracę poprzez naklejenie swojego imienia oraz zaznaczają czy praca była trudna czy łatwa za pomocą znaczka.