Tym razem na zajęciach koła plastycznego (08.04.2013 r.) ,,Muchomorki” przygotowywały mandale. Mandala jest twórczą i niezwykłą techniką plastyczną, opartą na okręgu.

Wykonywane są w formie rysunków, diagramów figur: kwadratów, trójkątów, kręgów, kwiatów, ornamentów wpisanych w koło albo w kwadrat, które zachowują symetrię i ukazują, w jaki sposób chaos przeobraża się w formę harmonijną. Wszystkie elementy są uporządkowane od środka– przyporządkowane centrum. Tworzenie mandali to wspaniała forma zajęć edukacyjnych, ale także arteterapii (przyp. terapia sztuką). Są bardzo efektywnym sposobem wyciszenia i kształtowania umiejętności koncentracji uwagi.

Można wymienić różnorodne formy ozdabiania mandali: kolorowanie gotowych wzorów mandali, rysowanie kredkami, flamastrami, malowanie farbami, tuszem, wycinanie, wydzieranie, komponowanie z materiałów przyrodniczych, kolaż.

Podczas zajęć koła plastycznego wykorzystaliśmy formę wypełniania różnorodnymi materiałami (fasolą, makaronami o rozmaitych kolorach i kształtach) . Przed rozpoczęciem pracy każdy zaproponował swój pomysł na ozdobienie mandali. Następnie dzieci skupiły się na realizacji swoich projektów. Cierpliwość oraz skupienie zaprocentowały, największym tego wyrazem są nie tylko piękne prace, ale również duże zainteresowanie, satysfakcja, zadowolenie dzieci z własnej pracy .