Grupa ,,Muchomorków” w piątek (19 X 2012 r.) wzięła udział w grze terenowej ,,Skarb pirata”. Dzieci po złożeniu uroczystej przysięgi oraz po zapoznaniu się z zasadami zabawy zostały Poszukiwaczami skarbu. ,,Muchomorki” podążały za oznaczeniami, które kierowały ich do zadań ukrytych w kopertach w różnorodnych miejsca: zarówno na ternie przedszkola, jak i na placu zabaw. Dzieci zmierzyły się z 9 ćwiczeniami angażującymi inne zmysły i umiejętności, m.in. rozwiązywały zagadki przyrodniczo-językowe, śpiewały piosenki, pokonywały tor przeszkód w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkolaki pokonując kolejne przeszkody wykazywały się sprytem, wiedzą, sprawnością i wytrwałością, która została nagrodzona. Po wykonaniu 9 zadania dzieci dotarły do ukrytego ,,Skarbu Pirata”. ,,Muchomorki” tego dnia dowiedziały się, że przede wszystkim dzięki cierpliwości i wytrwałości mogły osiągnąć swój cel. Dzieci wspaniale bawiły się w promieniach jesiennego słońca, a do przedszkola powróciły już jako Odkrywcy. Gratulujemy Muchomorkom wielkiej dzielności!