Korzystając ze scenariusza ,,Dziecięca matematyka”-prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej starałam się wprowadzić dzieci w świat rytmu i rytmicznej organizacji czasu. Zadaniem dzieci było wychwytywanie powtarzających się układów oraz kontynuowanie ich. Dzieci układały rytmy, wysłuchiwały i pokazywały ruchem ciała. Rysowały też szlaczki zgodnie z dostrzeżonym rytmem, a także dowiedziały się o rytmicznej organizacji czasu w kontekście pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. Starałam się też uświadomić dzieciom , co oznaczają określenia: dziś, wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze. Z układaniem rytmów przedszkolaki radziły sobie znakomicie,zarówno te młodsze(4-latki), jak i te starsze(5 i 6- latki).