Dnia 12.03.2019 naszą grupę odwiedziły Panie z projektu edukacyjnego „Łosoś i spółka”, mającego na celu kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego. Celem projektu jest także kształtowanie świadomości prośrodowiskowej dotyczącej różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie.

Na początku dzieci otrzymały koszulki tematyczne. Później przystąpiliśmy do zajęć z wykorzystaniem makiety rzeki Parsęty. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z różnymi gatunkami ryb zamieszkujących rzeki oraz różnorodnością roślin. Omówione zostały także sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Podczas warsztatów dzieci na chwilę zamieniły się w prawdziwych wędkarzy i miały okazję łowić ryby.  Każde dziecko otrzymało wydane w ramach projektu książeczki-kolorowanki edukacyjne „Łosoś i spółka” oraz „Podwodne przygody węgorza Grzegorza”.

Serdecznie dziękujemy za wizytę i ciekawe zajęcia 😊