18.06.2013 Wybraliśmy się do Galerii na wystawę pana Aleksandra Żywieckiego Pt. „Polskie pejzaże – malarstwo i rysunek”

Obrazy przedstawiały piękne pejzaże:Wisłę, Dęby Rogalińskie, zachody i wschody słońca, mokradła, kwitnące osty, sad w zimie, poranne mgły, krajobraz przed burzą. Dzieci z uwagą oglądały, przeżywały na swój sposób i dodawały swoje uwagi. Zafascynowane były barwami, bo obrazy w ołówku, choć piękne, to dzieci odbierają je jako smutne. To było kolejne spotkanie ze sztuką i w tym roku szkolnym już ostatnie.