14.04.2015 odwiedziliśmy nowopowstałe muzeum,które jest poświęcone w całości historii Kołobrzegu.Jest to prywane muzeum do którego Pan Robert Maziarz przez 25 lat gromadził eksponaty, aby je teraz udostępnić zwiedzającym.Mogliśmy obejrzeć medale, numizmatykę, dokumenty, mapy, dzieła sztuki, obrazy, rzeźby, grafikę a nawet mnóstwo starych widokówek dokumentujących , jak nasze miasto wyglądało dawniej.Dzieci były bardzo zainteresowane bowiem chętnie dowiadują się nowych rzeczy o historii naszego miasta.Dziękujemy.