Dzieci z grupy IV odwiedziły  Galerię Sztuki  Współczesnej  w Kołobrzegu. Dzieci oglądały  malarstwo Pana J.Panfila .Największym zainteresowaniem dzieci  cieszyły się zimowe pejzaże przedstawiające Polskę .Dzięki  wizycie w Galerii dzieci wzbogaciły  wiedzę  o świecie  ,oraz rozwinęły  swoją twórczą  wyobrażnię , jak również poznały zasady  zachowania się w galerii.