Dnia 18.03.2013 r. nasza grupa wzięła udział w quizie, którego organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 7.

Celem quizu było przyswajanie wiedzy o ojczyźnie, wyrabianie poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postawy patriotycznej poprzez rozbudzanie szacunku do symboli narodowych, a także zaspokajanie potrzeb poznawczych dzieci.

Zanim rozpoczął się quiz, zebranych gości powitali organizatorzy, a także zastępca prezydenta miasta oraz przedstawiciele władz oświatowych. Został odśpiewany hymn państwowy, wszystkie przedszkolaki recytowały wiersz Władysława Bełzy,, Katechizm polskiego dziecka”

Następnie każde przedszkole delegowało 3-osobową drużynę, która reprezentowała dane przedszkole.

Dzieci miały za zadanie ułożyć z puzzli godło Polski, godło Kołobrzegu, pokolorować kontur Polski na mapie Europy, dopasować postacie do krain geograficznych, udzielały też odpowiedzi na zadawane zagadki. Czas umilały nam występy dzieci z przedszkola nr 7, które pięknie zatańczyły do utworu,, Biedroneczki” oraz taniec Alibaby. W podzięce za trud dzieci otrzymały słodkie upominki oraz dyplom i nagrodę książkową, a całemu przebiegowi quizu towarzyszyły niesamowite emocje.