W tym tygodniu dzieci z grupy Krokodylków uczestniczyły w zajęciach koła matematycznego. Temat naszych zajęć dotyczył orientacji w przestrzeni i na kartce papieru. Dzieci z zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywały zadania oraz uzupełniały obrazki zgodnie z opisem. Po wykonanych  ćwiczeniach przyszedł czas na coś trudniejszego, mianowicie działania liczbowe. Dzieci bezbłędnie dodawały i wykonywały działania na liczbach, a także dokonywały graficznego zapisu działań matematycznych.