Prehistoria oraz żyjące w dawnych czasach dinozaury to tematy, które fascynują wiele dzieci. Dlatego wspólnie z dziećmi w grupie postanowiliśmy wykonać szkielet dinozaura z tekturowych rolek. Pierwszym krokiem było omówienie wyglądu naszego szkieletu i podział dzieci na zespoły. Końcowym efektem pracy zespołów zadaniowych było powstanie szkieletu dinozaura.