W tym przedszkolu zero smutków
Za to mnóstwo krasnoludków
Bawią się w nim doskonale
Bo to miejsce pełne zalet
Wszystkie buzie uśmiech mają
To się uczą, to brykają
Jeśli słonko jasno świeci
Na podwórku bawią dzieci
Jeśli niebo deszczem siąpi
Zabaw w środku się nie skąpi
Jest opieka odlotowa
Taka wprost….krasnoludkowa
I zapełnią wasz czas krocie
Kochaneńkie dobre ciocie:)
Takie właśnie jest przedszkole
Do którego chodzić wolę:)

Jesteśmy najmłodsi i wszystko jest dla nas nowe. Mamy po 3 latka, wiele rzeczy robimy po raz pierwszy. Może nie wszystko nam wychodzi, ale bardzo się staramy. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał nam radość.

 

Wychowawca: Marta Bielęda

nauczyciel: Karolina Kiełbasińska

pomoc nauczyciela: Elżbieta Wielgołaska

niania: Teresa Stolica

 

Krasnale

Krasnalowe mają sprawy, 
mają nosy krasnalowe, 
domki w krasnalkowe wzory 
i kłopoty krasnalowe. 

Wiodą całkiem ludzkie życie 
– praca, dom, obiadek, pranie..; 
krasnalowy odpoczynek; 
krasnalowe zabieganie… 

Kto wyrasta z krasnalowych 
opowieści, legend, bajek… 
Mówi, że już zbyt poważny 
na krasnoludkowe kraje; 
niechże zajrzy w dawne wnętrza 
książek kurzem posypanych. 
Może znajdzie w sobie dziecko 
wśród rozdziałów zapomnianych.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I    Anna Krysztofiak, Joanna Zadka

Temat kompleksowy: sporty letnie 

Cel: poznanie letnich dyscyplin sportowych

Termin: 27-30.05.2019

1 Zabawy ruchowe z piłkami na placu zabaw; kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacji ruchowej, przestrzeganie ustalonych zasad
2 Zabawy ruchowe z chustami animacyjnymi na placu zabaw, wzmacnianie mięśni posturalnych, utrwalanie kolorów.
3 Spotkanie muzyczno taneczne „zumba”- usprawnianie małej i dużej motoryki, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, poczucia rytmu.
4 Tor przeszkód- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, równowagi; wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej
5 Maraton przedszkolaka- doskonalenie techniki biegu, rozwijanie zwinności, sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności dostrzegania zalet zdrowej rywalizacji.
6 Rozmowy przy ilustracjach- nazywanie dyscyplin sportowych
7 Utrwalanie piosenek przygotowanych na występ z okazji dnia mamy i taty
8 Kolorowanie ilustracji przedstawiających różne dyscypliny sportowe, zwracanie uwagi na poprawne trzymanie kredki, zachęcanie do wykonania pracy estetycznie i doprowadzenia jej do końca
9 ‘Nasze emocje”- rozpoznawanie i nazywanie emocji, klasyfikowanie je na przyjemne i nieprzyjemne. Burza mózgów. Co możemy zrobić, aby poprawić twój humor.
10 „ co jest na obrazku?” zagadki słowne, rozpoznawanie zabawek po fragmencie obrazka.
11 „Zgadnij co robię” – zabawa pantomimiczne, określanie czynności, nabywanie zwyczaju kolejnego wypowiadania się, wprowadzenie miłej atmosfery.
12 Nauka wiersza „ Zdrowym Być”- zwracanie uwagi na elementy ważne dla naszego zdrowia, sport, zdrowe odżywianie.
  Temat kompleksowy: „Dzień dziecka” 

Cel: integracja społeczności przedszkolnej

Termin: 03.07.06.2019

1 „Dzień artysty”- podejmowanie działań zachęcających do zabaw manualnych i plastycznych, zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi; rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych.
2 Wyjście do kina; zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się w pobliżu jezdni, przypomnienie i przestrzeganie zasad panujących zachowania się w miejscach użyteczności publicznej.
3 Wyjazd do parku dinozaurów- przestrzeganie przez zachowaniem szczególnej ostrożności, o zakazie oddalania się od grupy. Dbanie o dobry nastrój wszystkich dzieci.
4 Piknikowy dzień- integrowanie się całej społeczności przedszkolnej, odczuwanie radości ze wspólnego spędzania czasu, wykorzystanie walorów ogrodu i pogody; pamiętamy aby dostosować odpowiednio ruch do odpoczynku.
6 Dziecięce przyjaźnie- wykonanie laurki dla swojego kolegi- wręczenie prezentu wybranej osobie z grupy.
7 „Zgadnij o kim opowiadam”- zabawa rozwijająca myślenie
8 Zabawa relaksacyjna- Masażyk misia- ćwiczenia delikatnego dotyku
Prawa dziecka: prawo do wychowania w rodzinie
Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje 

Cel: bezpieczeństwo podczas wakacji

Termin: 10-28.06.2019

1 „Lato nad morzem”- wysłuchanie wiersza z książki, omówienie ilustracji, omówienie wspólnie z dziećmi treści wiersza, zachęcanie do wypowiedzi wszystkich dzieci.
2 „Jedzie pociąg”- zabawa ruchowa ze śpiewem, reagowanie na polecenia nauczyciela
3 Zabawa matematyczna-Jak spakujemy walizkę, segregowanie, klasyfikowanie ubrań niezbędnych na letnie podróże
4 „Kupuję bilet”- zabawa matematyczna; wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch; oglądanie banknotów i bilonu polskiej waluty.
5 „Lato”- zabawa taneczna przy piosence
6 „Lato”- nauka piosenki ze słuchu. Zachęcanie dzieci do śpiewu indywidualnego oraz w parach
7 „Muszelkowy rytm”- kontynuowanie rytmu według wskazówek nauczyciela
8 „Wyprawa z w góry”- ćwiczenia w formie opowieści ruchowej, rozwijanie równowagi; ćwiczenia z elementami podskoku, biegu, czworakowania i pełzania.
9 Lornetka- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym, dekorowanie lornetki wg pomysłów dzieci, rozwijanie ich kreatywności i samodzielności
10 Pocztówka z wakacji- wykonanie własnej pocztówki z wykorzystaniem materiału przyrodniczego; muszelki, piasek, liście, patyki,
11 „ Wakacyjne przykazania”- rozmowa o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa latem
  Program Wychowawczy i profilaktyczny
  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; zakładanie kamizelek odblaskowych przy wyjściach poza teren przedszkola
  Przestrzeganie zakazu oddalania się od grupy, dotykania nieznajomych zwierząt oraz rozmawiania z obcymi nam ludźmi
  Doskonalenie umiejętności samoobsługowych- samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomagania innym i możliwości proszenia o pomoc
  Samodzielne zjadanie posiłków- dbanie o estetykę swoich talerzy, przestrzeganie zakazu mówienia z pełnymi ustami, korzystanie ze sztućców w sposób prawidłowy, zachęcanie do zjadania surówek
  pamiętamy o konieczności korzystania z toalety w odpowiednich momentach ( przed wyjściem na dwór, na jadalnie, przed zajęciami), korzystanie z zabiegów higienicznych zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba, samodzielne wykonywanie czynności higienicznych,

 

 

 

Wiersz „Zdrowym być”

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W zdrowych uszach – zdrowy słuch

W zdrowych oczach – dobry wzrok

W silnych nogach – prężny skok.

 

Żeby zawsze zdrowym być

Nie można za dużo tyć

Zawsze jeść posiłki zdrowe

Smaczne, świeże, kolorowe.

 

Żeby zawsze zdrowym być

Trzeba zawsze w ruchu żyć

Na rowerze, rolkach, w wodzie

Lub poślizgać się na lodzie.

 

 

 

 

Piosenka „Lato”

1.Boso stąpa ciepłe lato

w kapeluszu złotym,

na pływanie w morzu zaraz

nabieram ochoty.

 

Ref.: Biegnie lato w mocnych butach

po górach, po szczytach

i promyki do plecaka

zielonego chwyta.

 

 1. Pływa lato po jeziorach,

łapie wiatr we włosy,

dmucha w żagle całe białe,

niesie śpiewu głosy.

 

Ref.: Chodzi lato, stąpa cicho

pomiędzy drzewami,

może sarnę w lesie spotka,

zobaczycie sami.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA I Anna Krysztofiak, Joanna Zadka

 

Temat kompleksowy: Patriotyzm  

Termin: 29.04.2019- 10.05.2019

Obszar podstawy Programowej  
1 Wprowadzenie pojęcia „ patriotyzm”, przypomnienie symboli narodowych: flaga, hymn, godło, położenie miasta Kołobrzeg względem mapy Polski, jestem Patriotą,  zapisywanie propozycji dzieci z czym kojarzy im się „ patriotyzm”, rozwiązywanie zagadek dotyczących obecnej tematyki III 2, 3  

IV 2, 5, 7, 10

 
2 Osłuchanie się z piosenką  „ Ptaszku, mój ptaszku”, przedstawienie kolejnych wersów piosenki, za pomocą  gestów. I 5, IV 1, 7  
3 Słuchanie Hymnu Polski – zwrócenie uwagi na szacunek wobec Narodu i odpowiedniej postawy podczas słuchania hymnu III 2, 6 IV 7 ,10  
 4 Celebrowanie Dnia Flagi Polski- wykonanie flagi w parach z wykorzystaniem farb, kredek, mazaków, zwrócenie uwagi na kolory występujące w niej IV 1, 8  
5 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywanie zgromadzonych przedmiotów związanych z Naszą Ojczyzną, wyszukiwanie przedmiotów identycznych, podobnych, wskazywanie różnic, przeliczanie elementów. IV 11,12, 15  
6 „ Nasza Polska”- wspólne wykonanie pracy, wypełnianie konturów Polski- uzupełnienie o góry, morze, Wisłę, Warszawę, Kołobrzeg. Oznaczenie stolicy Polski i rodzinnego miasta. III 2,5 IV 1,8,9,10  
7 Opowieść ruchowa „ Na wiosennej łące”- uważne słuchanie treści opowieści i wykonywanie poleceń I 5, 8  
8 Kiedy jesteś smutny- nazywanie emocji, obserwowanie innych i zauważanie  emocji tych osób, omawiania sposobu panowania nad nimi, pomoc w szukaniu wsparcia w trudnych sytuacjach II 2,7,8,9  
9 Jestem Polakiem, moja rodzina, mój dom – kształtowanie przynależności do kraju w którym mieszkam, utrwalanie miejsca zamieszkania i miejsca pracy rodziców III 3, IV 20  
10 Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej- odnajdywanie takich samych elementów związanych z obecną tematyką IV 9,11  
11 Zapoznanie ze scenariuszem na Dzień Mamy, podział dzieci na role, utrwalanie wcześniej poznanych piosenek I 5 IV 1, 7  
   
Temat kompleksowy: „ Technologie informacyjne świata”   

Termin: 13.05.2019- 24.05.2019

   
1 Bezpieczeństwo w Internecie- krótka pogadanka na temat zagrożeń panujących w sieci, plusy i minusy IV 2,3  
2 Zapoznanie z urządzeniami technologicznymi takimi jak: tablet, telefon, komputer, zwrócenie uwagi na to jak prawidłowo z nich korzystać i je użytkować                                                               IV 19  
3 Zabawa interaktywna z wykorzystaniem magicznego dywanu- gry i zabawy ruchowe rozwijające koordynacje wzrokowo- ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, wdrażanie do wzajemnej współpracy i czekania na swoją kolej I 5, III 8,9,  IV 1  
4 Ćwiczenia z zakresu edukacji przyrodniczej z wykorzystaniem tablicy multimedialnej- uświadamianie dzieci o potrzebie dbania o środowisko i otaczająca nas przyrodę                                           IV 19 II 10,11  
5 Utrwalenie poznanej piosenki, śpiew indywidualny oraz w parach IV 7  
6 Świat technologii w naszym otoczeniu- praca plastyczna w grupach przy pomocy wyciętych z papieru sprzętów elektronicznych, liczenie i porównywanie wielkości IV1, 8,11,15  
7 Nauka wiersza „Mój kolega komputer”, metodą ze słuchu, ćwiczenie pamięci słuchowej,recytacja wiersza w grupach          IV 2, 5  
8 Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie urządzeń elektronicznych, ćwiczenie ręki, kolorowanie ilustracji I 7,9  
9 Porównanie bajki czytanej przez lektora na płycie CD a czytanej na żywo przez zaproszonego rodzica IV 1,7  
10 „Mój komputer” wykonanie pracy plastycznej w 4 osobowych zespołach z  wykorzystaniem materiałów recyklingowych, malowanie farbami, doklejanie gotowych elementów,   IV 1,8  
11 Rozwiązywanie zagadek słownych  dotyczących obecnej tematyki IV 2,3,5  
12 Głuchy telefon- zabawa wyciszająca, przekazywanie sobie nawzajem hasła podanego przez nauczyciela, z wykorzystaniem plastikowych kubeczków I 6  
   
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z nadużywania komputera, telefonu, tabletu, internetu IV 19  
2 W szatni dbamy o porządek na swoich półeczkach, pamiętamy o kolejności ubierania się I 2  
3 Szanujemy zabawki i informujemy nauczyciela o zabawkach zniszczonych i zagrażających bezpieczeństwu II 6,7  
4 Zwracamy uwagę na kolejność ubierania się i rozbierania przed i po spacerze I 2  
5 Podczas pobytu na placu zabaw zwracanie uwagi na dostosowanie ruchu i odpoczynku według potrzeb dzieci I 4  
6 Kulturalne zachowanie się przy stole podczas spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami I 3  
7 Do pracy i zabaw wybieramy miejsce dobrze oświetlone, pamiętamy o prawidłowej postawie ciała I 8  
8 Utrwalanie wiadomości ze znajomości adresu zamieszkania i miejsca pracy rodziców III 3  
9 Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na  miejsce, informowanie nauczyciela o swoich trudnościach II 6,7  
Plan Daltoński
            Kontynuacja:
1 Urodziny- celebrowanie urodzin
2 Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach
3 Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych
4 Współpraca z rodzicami
5 Zadania dla rodziców
6 Praca w parach
7 Uzupełnienie pasków umiejętności o nowo zdobyte przez dzieci umiejętności
8 Emocje- przypomnienie zasad korzystanie z kącika emocji, zachęcanie do korzystanie z niego
9 Pary    
10 Dni tygodnia- wprowadzenie piosenki o miesiącu maju
11 Refleksja
12 Nasze pożegnania
         

 

„Ptaszku mój ptaszku”

Monika Kluza

Ref. Ptaszku mój, ptaszku, zaprowadź Panią Wiosnę

Do Polski, do Polski, gdzie kwitnie piękny kwiat

 1. Tu czekają grzeczne dzieci i radośnie płynie czas

Ptaszku odwiedź z Panią Wiosną nas

 1. Już Słoneczko mocno świeci i rozkwita cały Świat

Ptaszku odwiedź z Panią Wiosną nas

 1. Motyl mały i biedronka zapraszają także Was

Ptaszka odwiedź z Panią Wiosną nas.

 

„Mój kolega komputer”
Stanisław Karaszewski

Mam komputer super nowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą, stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!

Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą, 
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!

Nagle, rety! Co się dzieje?!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!

Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUPA I Anna Krysztofiak, Joanna Zadka

 

Temat kompleksowy: Kołobrzeg- moje miasto   

Termin: 11.03.2019- 15.03.2019

Obszar podstawy Programowej
1 Wprowadzenie pojęcia „ miasto”, położenie miasta Kołobrzeg względem mapy Polski, jestem kołobrzeżaninem, zapisywanie propozycji dzieci z czym kojarzy im się miasto Kołobrzeg III 2, 3, 10   

IV 2, 5, 7

2 Osłuchanie się z piosenką  „ Wiosna wita nas”, przedstawienie kolejnych wersów piosenki, za pomocą  gestów, utrwalenie pojęć-  strona lewa, strona prawa I 5, II 1, 4, 14   

IV 1, 7

3 Ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie łabędzia I 7, 9, II 10, 11, IV 8
 4 Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej- odnajdywanie takich samych ilustracji związanych z obecną tematyką IV 9, 11
5 Opowieść o Wyzwoleniu Kołobrzegu- uważne słuchanie treści opowieści III 8,
6 Tworzenie żaglówki z orzecha włoskiego- rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci                                                                     I 7, IV 1
7 Ćwiczenie liczenia w zakresie 5- przeliczamy muszle, porównywanie ich wielkości, oznaczanie największej i najmniejszej muszli III 15, IV 11, 12, 15
8 Zapoznanie się z herbem Kołobrzegu, omówienie jego elementów, wspólne wykonanie pracy plastycznej „ Nie szkodźmy dokarmiając” III 5,
9 Zabawa ruchowa „ Kąpiel w morzu” pokazanie dzieciom podstawowych styli pływania, wspólna i zgodna zabawa I 5, 8, III 8, IV 1
10 Źródło solankowe, obserwacja wytrącania się osadu z wody pobranej ze źródełka IV 2, 11
 
Temat kompleksowy: „ Wiosna piękna i radosna”    

Termin: 18.03.2019- 29.03.2019

 
1 Wyjście na podwórko, obserwacja pierwszych oznak wiosny I 2, II 11, IV 2, 5 ,18
2 Wiosenne przysłowie „ w marcu jak w garncu”, wyjaśnienie jego znaczenia, rozmowa przy ilustracjach dotyczących zbliżającej się wiosny    IV 2, 5
3 „ Gdy zima odchodzi” zabawa badawcza, obserwacja zjawiska topnienia lodu, ustalenie wniosku z przeprowadzonego doświadczenia IV 2, 11, 18
4 Nauka słów piosenki „ Wiosna wita nas”, omówienie treści piosenki, tempa i choreografii                                                                                   IV 7, 21
5 Utrwalenie poznanej piosenki, śpiew indywidualny oraz w parach IV 7
6 Ćwiczenie grafomotoryczne, tulipan- rysowanie po śladzie I 7, 9, IV 8
7 Nauka wiersza „ Powitanie wiosny”,  ćwiczenie pamięci słuchowej, recytacja wiersza w grupach                                                                         IV 2, 5, 21
8 Barwienie kwiatów – eksperyment, obserwowanie zmiany koloru kwiatka pod  wpływem barwnika spożywczego, skutki odżywiania  na nasz organizm I 6,II 11,III 7,  8   

 IV 2 ,3 5, 8,

9 Przestawienie graficzne wykonanego doświadczenia , omówienie procesu farbowania kwiatka III 2, IV 1, 3, 5, 12, 16
10 Zabawa w kwiaciarnię- kupowanie wcześniej przygotowanych tulipanów, posługiwanie się banknotami IV 17
11 Przygotowanie kącika wiosennego- sadzenie cebulek kwiatów, obserwowanie ich wzrostu II 11
12 Rozwiązywanie zagadek słownych  dotyczących obecnej tematyki IV 2,3,5
13 Bocian – ukryty obrazek, zabawa naśladowcza , tworzenie swobodnej improwizacji ruchowej I 5,8,9 IV 1,7
14 Ptasie  gniazdko- praca w grupach, wspólne wykonanie pracy plastycznej III 5, IV 1,8
15 Opowieść o przygodach krasnala Hałabały i jego znajomych „ O wiośnie w lesie i wiewiórki w ważnym interesie” – uważne słuchanie treści I 5,8  III 8, IV 1
16 Odgłosy przyrody-  rozpoznawanie odgłosów zwierząt  i nazywanie ich II 11
17 „ Co z tego wyrośnie” założenie  hodowli zboża, fasoli, rzeżuchy przygotowanie doniczek i ziemi II 11, III 5, 8, 9, IV 2,5
18 Pierwszy Dzień Wiosny- wspólne wykonanie pracy Gaik- Maik III 2, IV 1,11
19 Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – wysłuchanie wiersza „ Ptasie radio” i naśladowanie dźwięków zwierząt II 10,11 IV 7
20 Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej- odnajdywanie takich samych znaków  wiosny IV 9,11
21 Wykonanie bukietu kwitnącej wierzby- praca w grupach lub indywidualnie IV 1,8, 18
 

 

Plan Daltoński
            Kontynuacja:
1 Urodziny- celebrowanie urodzin
2 Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach oraz w ramach koła plastycznego
3 Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych
4 Współpraca z rodzicami
5 Zadania dla rodziców
6 Praca w parach
7 Uzupełnienie pasków umiejętności o nowo zdobyte przez dzieci umiejętności
8 Emocje- przypomnienie zasad korzystanie z kącika emocji, zachęcanie do korzystanie z niego
9 Pary    
10 Dni tygodnia- wprowadzenie piosenki o dniach tygodnia
11 Uzupełnienie portfolia  nauczyciela

 

 

„Wiosna wita nas”

 1. Płynie, płynie woda,

szumi, szumi las.

Rośnie, rośnie trawa.

Wiosna wita nas!

 1. Lecą, lecą ptaki,

wracają do gniazd.

Rozkwitają kwiaty.

Wiosna wita nas!

 

 

„ Powitanie Wiosny”

Maria Konopnicka

Leci pliszka

Z pod kamyszka:

— Jak się macie dzieci!

Już przybyła

5

Wiosna miła,

Już słoneczko świeci!

Poszły rzeki

W kraj daleki,

Płyną het do morza;

10

A ja śpiewam,

A ja lecę,

Gdzie ta ranna zorza!

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I    Anna Krysztofiak, Joanna Zadka

 

Temat kompleksowy: Sztuka- dziecko małym artystą    

Termin: 11.02.2019-22.02.2019

Obszar podstawy    

Programowej

1 Przygotowanie kącika teatralnego i muzycznego, wyposażenie w kukiełki, pacynki i dostępne instrumenty muzyczne. Wprowadzenie w świat teatru i muzyki, zapoznanie z podstawowymi pojęciami. IV 2,3
2 Orkiestra- tworzenie grupowej orkiestry, wybór dyrygenta, wyjaśnienie zasady gry wg ustalonych zasad- grają osoby które wskaże dyrygent; wyjaśnienie pojęcia batuta. III 5
3 Rozwijanie wrażliwości słuchowej-rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; IV 2
4 Wykonanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów recyklingowych; grzechotki!    

Osłuchanie się z piosenką Auto na sznurku. Gra na wykonanych instrumentach do piosenki

I 6 IV 1,7,8
5 Muzyczny taniec- tworzenie swobodnych improwizacji ruchowej z wykorzystaniem kolorowych chustek do utworu „Zima” Vivaldiego I 5,8,9 III 9 IV 1,7
6 Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej- odnajdywanie takich samych instrumentów- łączenie w pary. IV 9,11
7 Ćwiczenie w liczeniu w zakresie 3- przeliczamy kolorowe nutki; układanie nut kolorystycznie zgodnie z wzorem. IV 11,15
8 Zabawa w sklep muzyczny-  kupowanie instrumentów muzycznych w zabawie- wymiana jeden za jeden- wykorzystanie zabawkowych banknotów. III 5 IV 17
9 Zestaw zabaw w formie opowieści muzyczno ruchowej do piosenki siedmiokroczek- wykonywanie poszczególnych elementów ruchowych do muzyki wymienianych przez lektora. Rozwijanie umiejętności dokładnego wsłuchiwania się w polecenia i naśladowania.   I 5,8 III 8 IV 1,7
10 „W teatrze”- oglądanie przedstawienia teatralnego- przygotowanie miejsc siedzących, przypomnienie zasad zachowania panujących w miejscach publicznych, oglądanie przedstawienia „ Kopciuszek” w wykonaniu młodych aktorów. III 1,8 IV 1,3
11 Ćwiczenia grafomotoryczne- Walentynkowe serce dla naszych bliskich- rysowanie po śladzie i kolorowanie serca. I 9 IV 8
12 Świętujemy walentynki- nasza skrzynka Walentynowa– tworzenie w domu i wrzucanie do skrzynki kartek walentynkowych dla wybranych osób z grupy. Wręczanie i odczytywanie kartek 14 lutego. II 1,4,III 2,6 IV 8
13 Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej idź za dźwiękiem pozytywki- odszukiwanie grającej pozytywki ukrytej w Sali. V 7
14 Zabawa z elementem dramy: pokaż, co czujesz?- Odgadywanie emocji wskazywanych przez dzieci, określanie czy są to emocje pozytywne czy negatywne, wdrażanie do szanowania uczuć innych. II 1,2,4,6 III 9    

IV 1

     

15

     

 

 

 
  Temat kompleksowy: W przestrzeni kosmicznej    

Termin:25.02.2019-08.03.2019

 
1 Rozmowa przy ilustracjach- mapa skojarzeń do słowa kosmos- zapisywanie propozycji dzieci z czym kojarzy im się to słowo. Zaprezentowanie układu słonecznego. IV 2
2 Nauka wiersza „ Rakieta”- ćwiczenie pamięci słuchowej; recytacja wiersza indywidualnie i w małych grupach. IV 2,5
3 Nauka słów piosenki Auto na sznurku. omówienie treści piosenki, określenie nastroju i tempa. IV 7
4 Utrwalanie poznanej piosenki, śpiew indywidualny oraz w swoich parach. IV 7
5 Opowieść ruchowa Kubuś Puchatek i Przyjaciele- uważne słuchanie treści opowieści. I 5,8 III 8 IV 1
6 Dzień- noc. układanie rytmu przemijania dnia i nocy- zabawa ruchowa z emblematami słońca i księżyca, ustawianie się zgodnie z następstwem czasu. praca indywidualna przy stoliku- naklejanie gotowych symboli dnia i nocy (słońce, księżyc) wg stałego następstwa. IV 9,12,16
7 Zabawy konstrukcyjne- budujemy rakietę, mierzenie wysokości rakiet, szacowanie która jest wyższa, która niższa, porównywanie wysokości. I 6 III 2, IV 8,11,13
8 Rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących obecnej tematyki IV 2,3,5
9 Ćwiczenia grafomotoryczne- rot rakiety-  rysowanie po śladzie. I 7,9IV 8
10 Statek kosmiczny- wykonanie wspólnej pracy grupowej statku kosmicznego w formie ramki do zdjęć. III 5 IV 1,8
11 Nasze planety- praca rozwijająca kreatywność dzieci; wykonanie pracy dowolnymi materiałami plastycznymi wg pomysłów dzieci; nadawanie imion swoim planetom. IV 1,8
12 Ćwiczenia artykulacyjne – Rozmowa z ufoludkiem. Dzieci powtarzają za nauczycielem grupy sylab: czo, cza, cze, czu, czy; co, ca, ce, cu, cy; szo, sza, sze, szu, szy; so, sz, se, su, sy; dżo, dża, dże, dżu, dży; dzo, dza, dze, dzu, dzy. IV 2,6
13 Dzień kobiet- wykonanie upominków przez chłopców dla koleżanek, sióstr, mam, babć- i innych kobiet z otoczenia. III 1,2 IV 8
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Podczas spacerów dostrzeganie wartości otoczenia przyrodniczego. II 11
2 Zabawy w małych grupach, wdrażanie do grzecznych zabaw, używanie zwrotów grzecznościowych w sytuacjach tego wymagających. III 1,2,4
3 Samodzielne korzystanie z urządzeń sanitarnych, przestrzeganie zasad w łazience, eksponowanie pracy dyżurnych, wdrażanie do dbania o higienę osobistą. I 1
4 Zwracanie uwagi na odpowiednie ubieranie się w szatni, zgodnie z zamieszczoną instrukcją obrazkową, zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych. I 2
5 Podczas pobytu na placu zabaw zwracanie uwagi na dostosowanie ruchu i odpoczynku wg potrzeb dzieci. I 4
6 Zwracanie uwagi na poprawne posługiwanie się sztućcami, dbanie o porządek na stołach w jadalni, eksponowanie pracy dyżurnych na jadalni I 3
7 Podczas spacerów przestrzeganie zakazu zbliżania się i dotykania obcych zwierząt.  
8 Mam na imię…., mieszkam……- utrwalanie informacji o sobie—omówienie kiedy, komu i w jakich sytuacjach możemy podawać swoje dane. III 3
9 Korzystanie z zabawek w sposób bezpieczny i zgodnie z ich zastosowaniem, informowanie nauczyciela o zaistniałych sytuacjach niebezpiecznych  
Plan Daltoński  
  Kontynuacja    

1. Urodziny- celebrowanie urodzin

2. Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach oraz w ramach koła plastycznego

3. Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych

4. Współpraca z rodzicami

5. Zadania dla rodziców

6. Praca w parach

7. Kącik motywacyjny- podsumowanie pierwszego semestru, przeliczanie zdobytych kryształów przez dzieci, przypomnienie zasad funkcjonowania kącika oraz sposobów na zdobycie kryształów

8. Uzupełnianie pasków umiejętności o nowe zdobyte przez dzieci umiejętności.

9. Muzyka na sprzątanie

10. Emocje- przypomnienie zasad korzystania z kącika emocji, zachęcanie do korzystania z niego.

11. Pary

12. Dni tygodnia- wprowadzenie piosenki o dniach tygodnia

13. uzupełnienie portfolio nauczyciela

 
PROJEKT EDUKACYJNY- ODPOWIEDZIALNIE W PRZYSZŁOŚĆ.
  1.     Oglądanie przedstawienia teatralnego granego przez młodzież ze sp. Zachęcanie do obcowania ze sztuką.    

2.     Koncert umuzykalniający

3.     REALIZACJA SCENARIUSZA „Wiem komu ufać”+ bajka łatwowierna zeberka vikusie

 

WIERSZ  „Rakieta”  Barbara Lewandowska
Kolejami, samolotem
dobrze jeździ się po świecie,
ale ja wciąż marzę o tym,
by pilotem być w rakiecie.

Stoi pojazd mój przed bramą…
Ja po srebrnych wchodzę schodkach.
– Do widzenia tato, mamo!
Nowy Rok po drodze spotkam.

I w godzinę – albo krócej –
Księżyc, gwiazdy w krąg objadę…
i na Ziemię potem wrócę,
aby w domu zjeść obiadek.

 

Piosenka Auto na sznurku

 1. Dzieci jeżdżą na rowerze,

grają w piłkę na podwórku.

A ja, mamo, bardzo proszę,

chciałbym auto mieć na sznurku.

Ref.: Straż, autobus, betoniarkę,

ciężarówkę lub koparkę,

albo jakieś śliczne, nowe

auto wyścigowe.

 1. Gdy urosnę całkiem duży,

już nie będę prosić mamy.

Kupię sobie nowe auto

w wielkim sklepie z zabawkami.

Ref.: Straż, autobus, betoniarkę,

ciężarówkę lub koparkę,

albo jakieś śliczne, nowe

auto wyścigowe. 3. Wszyscy będą mi zazdrościć,

gdy zawołam na podwórku:

„Hej, chłopaki! Patrzcie tylko,

jakie auto mam na sznurku.”

Ref.: Straż, autobus, betoniarkę,

ciężarówkę lub koparkę,

albo jakieś śliczne, nowe

auto wyścigowe.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I    Anna Krysztofiak, Aleksandra Bryks

Temat kompleksowy: ZIMOWE ZABAWY    

Termin: 05-14.01.2019

Obszar podstawy    

Programowej

1 Zimowe zabawy- rozmowy przy ilustracji, wypowiedzi dzieci na temat ilustracji, jakie sporty można uprawiać zimą, w co można się bawić. Zachęcanie wszystkich dzieci do wypowiedzi na forum grupy, zwalczanie tremy, obdarzanie uwagą dzieci, które mówią. II-1 III-1,8    

IV-2,5,9

2 Nauka wiersza Z okazji święta”- ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę. IV-2,
3 Poznawanie nazw dni tygodnia z wykorzystaniem opowiadania Cz. Janczarskiego „Bajka o dniach tygodnia”. Odniesienie się do kolorów dni tygodnia (plan daltoński) IV-9,16
4 Opowieść ruchowa- Zimowe sporty- ćwiczenie ruchów naprzemiennych, dokładne słuchanie poleceń I-5 III-8
5 „Zima” wykonanie pracy plastycznej poprzez malowanie białą farbą na niebieskiej kartce, tworzenie zimowego krajobrazu, rozwijanie wyobraźni, zachęcanie do samodzielnej twórczości oraz nazywania swoich prac. IV-1,8
6 Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Zdzitowieckiej pt. „Gawronek poznaje zimę”. Przedstawienie trudnej sytuacji ptaków w czasie trwania zimy oraz sposobu niesienia im pomocy; zapoznanie ze skutkami niedożywienia ptaków na skutek trudnych warunków. Dziecko dostrzega związek przyczynowo – skutkowy; wie, że zimą trzeba pomagać ptakom. II-10    

IV-2,5,9

7 „dziadek jest królem”- wykonanie złotej korony dla dziadków, sklejanie wg instrukcji nauczyciela, zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie pracy, która ma stanowić prezent. III-8    

IV-1,8

8 „Lepimy bałwanka”- utrwalenie wyglądu figury geometrycznej Koło; wykonanie pracy w małych zespołach; ustalenie ilości potrzebnych kół do wykonania bałwanka oraz innych potrzebnych elementów, dzielenie się pracą. III-1    

IV-8,11,12,15

9 Nauka słów piosenki „Tupu tup po śniegu”- powtarzanie słów za nauczycielem, próby śpiewu z jednoczesnym wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. I-5    

IV-1,7

10 Obserwowanie zimowej przyrody i pogody, dostrzeganie piękna krajobrazu i otaczającej nas przyrody. II-11 IV-18
11    
  Temat kompleksowy: W KARNAWALE SAME BALE    

Termin: 17-28.01.2019

 
1 „Kopciuszek”- słuchanie opowiadania, zwracanie uwagi na zjawiska magiczne, odróżnianie świata realnego od fikcji, opowiadanie treści przez dzieci z jednoczesnych układaniem ilustracji zgodnie z kolejnością wydarzeń. IV-2,3,5,9
2 „Pomożemy kopciuszkowi”- oddzielanie ziaren fasoli od grochu, dzielenie na dwa zbiory, przeliczanie elementów w swoich zbiorach- praca w parach III-1    

IV-11,12,15

3 „ Nie chcę cię znać”- nauka piosenki ludowej, zabawa taneczna przy piosence I-5,8,9    

III-2   IV-1,7

4 „Perły dla babci”- wykonanie bransoletki z koralików dla swoich babć z okazji dnia babci- nawlekanie na sznurek koralików; ćwiczenie sprawności manualnej. IV-1,8
5 Portrety naszych babć i dziadków- dorysowywanie brakujących elementów do konturów twarzy, oczy, usta, nos, włosy; zachęcanie do zachowania proporcji, do samodzielnego, estetycznego wykonania pracy. IV-1,8
6 „ czary mary”- zabawa słownikowa, wymyślanie zaklęć, bogacenie wyobraźni językowej dzieci IV-2,6
7 Opowieść ruchowa – Zima- doskonalenie płynności ruchów. I-5,8,9
8 Prawda czy fałsz- określanie wartości zdań związanych z wybranymi bajkami. IV-2,3
9 Balony- baloniki- porównywanie wielkości baloników na ilustracjach; łączenie w pary takich samych baloników, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej. IV-11,12
10 „Idziemy na bal”- przygotowanie do balu karnawałowego, przypomnienie zasad zgodnej zabawy z innymi grupami, nazywanie uczuć, jakie nam towarzyszą w związku ze zbliżającym się balem, nazywanie ich. II-1,3,6    

IV-7

11 „Dziękuję za….”- Zabawa z elementami dramy, wdrażanie do używani zwrotów grzecznościowych oraz do okazywania szacunku innym, nazywanie emocji odczuwanych podczas dziękowania oraz kiedy to mi dziękują. II-2,4,9    

III-4,6

12    
     
     
     
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Samodzielne korzystanie z toalety zawsze, kiedy jest tka potrzeba, pamiętamy o myciu rąk po skorzystaniu z ubikacji. I- 1
2 Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, dbanie o swoje rzeczy i odkładanie ich na miejsce, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie. I- 2    

III-1,5

3 Przestrzeganie zasad zachowania podczas posiłków, dbanie o estetykę swoich talerzy, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem I- 3    

III-5

4 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, informowanie nauczyciela o niebezpiecznych miejscach, przestrzeganie zakazu wchodzenia na oblodzone i śliskie urządzenia. III-5
5 Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca, o nie niszczenie zabawek i informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych. I-7    

III-5

Wiersz „ Z okazji święta”

Babciu Miła, Dziadku drogi

Przychodzimy w wasze progi

I z okazji tego święta

Mamy buzie uśmiechnięte.

Więc uśmiechy dziś dajemy,

Babcię, Dziadka całujemy.

I wy – przy tak wielkim święcie

Bądźcie także uśmiechnięci.

PIOSENKA  Tupu tup po śniegu

Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem

Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!

Tupu tup po ….

Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale

Tupu tup ……..

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I

Anna Krysztofiak, Halina Ramult


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I    Anna Krysztofiak, Halina Ramult

Temat kompleksowy: Zima lubi dzieci, Mikołaj się spieszy.    

Termin: 03-14.12.2018

Obszar podstawy    

Programowej

1 Doskonalenie umiejętności zapamiętywania poprzez naukę wiersza „Zima” B. Forma IV-2
2 Nauka piosenki 7 reniferów. Osłuchanie z melodią, określenie nastroju i tempa piosenki, omówienie jego treści. Zapoznanie z instrumentem muzycznym janczary. Wprowadzenie akompaniamentu do piosenki na janczarach. IV-7
3 Wdrażanie do uważnego słuchania utworów poetyckich. Wysłuchanie utworu K. Pileckiej ”Zima”, oglądanie obrazów zaśnieżonych krajobrazów, wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu. Wzbogacanie wiedzy na temat zimy. III-8, IV-2,5
4 Opowieść ruchowa zimowe sporty- utrwalenie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania ćwiczeń, doskonalenie koncentracji. I-5,8,9
5 Wdrażanie do prawidłowego określania położenia przedmiotów w otoczeniu, względem siebie i na kartce papieru. Wykonanie pracy plastycznej- kolorowanie przedmiotów, które znajdują się nad krzesełkiem- estetyczne wykonanie pracy, prawidłowe trzymanie kredki. I-9, IV-14
6 Ćwiczenia matematyczne, liczenie przedmiotów, porównywanie wielkości stosowanie pojęć duży – mały, segregowanie przedmiotów wg wielkości. IV-11,12,15
7 Doskonalenie umiejętności pracy w parach- wspólne wykonanie pracy „ Ubieramy choineczkę”. Ozdabianie choinki wg własnych pomysłów, dzielenie się pracą. III-1,5, IV-1,8
8 Rozwijanie umiejętności kolorowania kredkami ołówkowymi, doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem do rysowania- kolorowanie ilustracji zimowej. I-7,9, IV-1,8
9 Rozwiązywanie zagadek tekstowych dotyczących zbliżającej się pory roku oraz spotkania z Mikołajem. IV-2,3,5
10 Nazywanie zjawisk atmosferycznych związanych z nadchodzącą porą roku- szron, śnieg, mróz- rozpoznawanie ich na piktogramach, dostrzeganie piękna otoczenia przyrodniczego. II-11,    

IV-9,18

11 Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca- grudzień IV-16
12 Rozwijanie współdziałania w grupie poprzez wspólne ubieranie choinki, odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej, II-3, III-1,5, IV-1,8
13 Przychodzi mikołaj- jak się czujemy? Określanie uczuć nam towarzyszących podczas spotkania z mikołajem, przedstawianie emocji poprzez mimikę i gesty, okazywanie radości. II-1,4,6, III-9, IV-1
  Temat kompleksowy: święta tuż tuż    

Termin: 17-21.12.2018

 
1 Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo skutkowych poprzez Układanie historyjki obrazkowej- robimy bałwana. Utrwalanie figury geometrycznej Koło. IV-5, 12
2 Rozmowy przy ilustracji. Omawianie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wdrażanie do samodzielnych wypowiedzi na bliskie tematy, zwracanie uwagi na poprawną wymowę. IV-2,5
3 Utrwalanie piosenki 7 reniferów. Nauka prostego układu tanecznego do piosenki. I-5, IV-1,7
4 Zimowe drzewo- wykonanie pracy metodą stemplowania- zwracanie uwagi na estetyczne wykonanie pracy. I-7, IV-1,8
5 Opowieść ruchowa Zima- naśladowanie ruchów nauczyciela. I-5,8,9
6 Utrwalanie piosenek i wierszy przygotowanych na spotkanie jasełkowe z rodzicami, IV-7
7 Dokarmiamy ptaszki- pamiętamy o przynoszeniu karmy dla ptaków, rozmowy na temat tego jak może czuć się głodny ptak. II-10
8 Zabawa dydaktyczna:, Kim jestem? Gdzie mieszkam?- Utrwalanie wiadomości na temat swoich danych osobowych, przestrzeganie przed podawaniem tych danych osobom, których nie znamy. III-3, IV-2,10
9 Uświadomienie potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny i grupy, dzielenia się obowiązkami. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec innych III-2,5,6,7,8,9.
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Czynności higieniczne w łazience: cierpliwe czekanie na swoją kolej. III-1,5
2 Samodzielne ubieranie się i rozbieranie wg ustalonej kolejności. I-2
3 Samodzielne wykonywanie czynności higienicznych. I-1
4 Dbanie o czystość swoich przyborów do mycia zębów. I-1
5 Dbanie o porządek na swoich półeczkach w szatni, odkładanie kapci i butów na półeczki. III-1,5
6 Bezpieczne poruszanie się po schodach. III-1,5
7 Bezpieczne korzystanie z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem, odkładanie zabawek na miejsca. I-7, III-5
8 Samodzielne spożywanie posiłków, Zachowanie ciszy podczas spożywania posiłku. I-3

 

 

WIERSZ    ZIMA     Bożena Forma             
Lecą z nieba płatki śniegu, świat się cały bieli wkoło.
Zabierz narty oraz sanki na dół z górki mknij wesoło.

W słońcu skrzą się śnieżne gwiazdki, zostań z nami pani zimo.
Drzewa mają białe czapy, wśród nich zjeżdżać będzie miło.

Mróz siarczysty uszy ściska, nosy wszystkich są czerwone.
Zimo ! Śniegu sypnij więcej, dzieci będą zachwycone.

PIOSENKA

7 RENIFERÓW

 1. Saneczkami, saneczkami,
  Latam w górę w dół
  I szybuję pod chmurami
  Dzieląc je na pół
  REF: Bo mam odważnych siedem reniferów,
  One prowadzą zaprzęg mój,
  Z nimi przyjemnie jest tak latać
  I góra dół i góra dół i góra dół
  2. Dzwoneczkami, dzwoneczkami
  Brzęczą dzyń, dzyń, dzyń
  No i pędzę pod gwiazdami,
  A mój zaprzęg lśni
  REF: Bo mam odważnych siedem reniferów,
  One prowadzą zaprzęg mój,
  Z nimi przyjemnie jest tak latać
  I góra dół i góra dół i góra dół

 


Temat kompleksowy: Jestem Polką, Jestem Polakiem    

Termin: 29 X-16 listopad

Obszar podstawy    

programowej

1 Uważnie słuchanie utworu literackiego, próby omawiania treści utworu ( Katechizm Polskiego Dziecka) IV-2,5,6, 10    

III-8,9

2 Ćwiczenie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza „Nasza Flaga Narodowa”. Rozpoznawanie barw Narodowych, omawianie wyglądu flagi Polski. Zapoznanie z wyglądem słowa Polska IV-2,4,5,9,10,    

 III-2,6

3 Rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych zapoznanie z wyglądem i sposobem gry na tamburynie. IV-7
4 Słuchanie Hymnu Polski- nauka przyjmowania odpowiedniej postawy podczas słuchania hymnu III-2,6, IV-7, 10
5 Ćwiczenie percepcji wzrokowej- omawianie wyglądu na podstawie swojego odbicia w lustrze, wyjaśnienie zasady działania lusterka IV- 9, 13
6 Zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu rozwijającego Sherborne ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z drugą osobą. I-5,8    

III- 2,5,9

7 Rozwijanie umiejętności współpracy w parach- zabawy ruchowe z toczeniem piłki, budowanie z klocków wieży ze zmianą osoby dominującej. I-5, 6    

IV- 11, III-1,5,9

8 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywanie zgromadzonych przedmiotów, wyszukiwanie przedmiotów identycznych, podobnych, wskazywanie różnic, przeliczanie elementów. IV-11,12,15
9 „Z której strony wieje wiatr”- wskazywanie kierunków względem siebie, wdrażanie do ich nazywania IV- 13,14
10 „Portret Jesieni” – zestaw ćwiczeń w formie opowieści ruchowej- wdrażanie do uważnego słuchania treści i wykonywania poleceń. I-5
11 „Nasza Polska”- wspólne wykonanie pracy, wypełnianie konturów Polski- uzupełnianie o góry, morze, Wisłę, Warszawę. Zaznaczenie naszego miejsca zamieszkania. III-2,5    

IV-1,8,9,10

12 Wykonanie pracy wg instrukcji „Kotylion”- omówienie kolejnych etapów wykonanie pracy. Dbanie o estetyczne wykonanie zadania. IV-1,8,9
13 Zabawy z kostką emocji- nazywanie podstawowych emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi. II-1,4,6
14. Mój Dom, Moja Rodzina- utrwalanie swojego imienia i nazwiska, imion rodziców, miejsca zamieszkania, miejsca pracy rodziców. III-3.    

IV-10,20

  Temat kompleksowy: Przygotowanie zwierząt do zimy    

Termin: 19-30 listopad

Podstawa programowa
1. Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie ilustracji z 3 elementów IV-8
2 Rozwiązywanie zagadek tekstowych dotyczących jesieni, wyszukiwanie ilustracji będących rozwiązaniem zagadki. IV-3,5
3 Nauka piosenki Jeżyk i liście- zapoznanie ze słowami piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem, omawianie treści piosenki, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki IV-7
4 Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab. IV-4
5 Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku. II-11    

IV-16,18

6 Jesienne rytmy- układanie rytmów z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, dostrzeganie rytmu i próba jego kontynuacji I-6    

IV-12

7 Rozmowy przy ilustracji- omawianie poszczególnych elementów, wskazywanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, szykowanie zapasów. Wdrażanie do konieczności pomagania zwierzętom w okresie zimy. Przejawianie troski i życzliwości do zwierząt domowych, leśnych. II-8,10    

IV-2, 5,

8 Wykonanie pracy plastycznej w parach „wiewiórka” – wyklejanie za pomocą wełny obrazka wiewiórki. ( Rozwijanie sprawności manualnych, pobudzanie do twórczego działania) IV-8
9 Opowieść ruchowa „Zabawy Oli” (kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie płynności ruchów) I-5,8
10 Jesienne drzewo- kolorowanie kredkami oraz odbijanie paluszków umoczonych w farbie w celu stworzenia jesiennych liści- dbanie o estetykę wykonanej pracy IV-8
11 Kiedy jesteś smutny- nazywanie emocji, zauważanie emocji innych osób, omawianie sposobów panowania nad złymi emocjami, wdrażanie do szukania wsparcia w trudnych sytuacjach. II-2,7,8,9
 
 
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych I-1,2
2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów- zakładanie kamizelek odblaskowych  
3 Ostrożne i bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola  
4 Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego III-4
5 Przestrzeganie zakazu oddalania się od swojej grupy podczas pobytu na placu zabaw. III-2
6 Bezpieczne korzystanie z zabawek, zgodnie z ich przeznaczeniem, szanowanie zabawek, informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych III-5
7. Zapoznanie z kolejności ubierania i rozbierania się w szatni I-2
Plan Daltoński  
1. Urodziny- celebrowanie urodzin    

2. Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach

3. Sprawowanie dyżurów

4. Wspólna organizacja dnia pluszowego misia i miodu z inną grupą- współpraca

5. Współpraca z rodzicami- zebranie, wspólne andrzejki, cała polska czyta dzieciom

6. Zadania dla rodziców- bukiet jesiennych liści

7. Wprowadzenie planu dnia

8. Instrukcja ubierania się w szatni

Program ,,Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”.  
1. Cała Polska czyta dzieciom- mama Kajetana    

2. Koncert umuzykalniający-

3. Zadania dla rodziców- bukiet jesiennych liści

4. Realizacja prawa dziecka- Wychowania bez krzyku i przemocy

5. Realizacja scenariusza „Nie rywalizuję- współpracuję!”

     

 

 

III-7

 

„Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”  
1. Realizacja bloku tematycznego- zdrowe ząbki- piękny uśmiech I-1
Praca wyrównawcza
  Orientacja przestrzenna, określanie położenia przedmiotów względem siebie, stosowanie przyimków:    

1. „Do przodu, do tyłu”- zabawa ruchowa poruszanie się w wyznaczonym kierunku.

2. Zabawa dydaktyczna- Gdzie jest miś- układanie misia względem krzesła wg podanych instrukcji nauczyciela

3. Dorysuj brakujące elementy- uzupełnianie obrazka wg podanej instrukcji

IV-8,14
  Dostrzeganie kolejności zdarzeń, układanie historyjki obrazkowej:    

1. Rozwijanie umiejętności nazywania elementów na poszczególnych ilustracjach, dostrzeganie szczegółów

2. Układanie kolejności zdarzeń wg historyjki obrazkowej dwuelementowej

     

IV-5

  Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej:    

1. Doskonalenie zdolności spostrzegania szczegółów na ilustracji- odszukiwanie takich samych elementów

2. Rysowanie po wyznaczonej linii- zwracanie uwagi na poprawne trzymanie narzędzia pisarskiego

3. Kolorowanie ilustracji- zwracanie uwagi na stosowanie różnych kolorów i nie wyjeżdżanie za wyznaczone linie

4. Układanie w całość obrazka 4 elementowego

I-7,8,9    

IV-8,11

  Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające rozwój mowy:    

1. Ćwiczenia oddechowe:

Wąchanie kwiatów” – powoli wciąganie powietrza noskami, czynność powtarzamy kilkakrotnie

2. Ćwiczenia języka:

Chomik – wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony.

Zawody –  kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ?

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ  
Rodzaj aktywności: Planowane działania: Uczestnicy:
Koło plastyczne Flaga Polski- wykonanie pracy wg instrukcji    

Jeżyk- Naklejanie gotowych elementów wg instrukcji

Parasol- Dokładne odwzorowanie kolorów

Deszcz- odbijanie paluszków namoczonych w farbie

Chętne dzieci
Koło ekologiczne    

 

 

 

 

 

NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI

JEŻYK I LIŚCIE

 1. Szur, szur, szur, lisci góra!

Szur, szur, szur, cos tam szura…

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liscie łap! } bis

 1. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,

czarnym oczkiem dzieci sledzi?

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liscie łap! } bis

 1. Szur, szur, szur, jezyk mały.

Szur, szur, szur, w lisciach cały.

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liscie łap! } bis

 

NAUCZYMY SIĘ WIERSZA

Cz. Janczarskiego pt. „Barwy ojczyste”.

Powiewa flaga,

gdy wiatr sie zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,

Biel – serce czyste…

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

 

 

POZNAMY RÓWNIEŻ

 

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I

Anna Krysztofiak, Halina Ramult

Temat kompleksowy: ,,Dary jesieni”    

Termin: 01-12.10.2018

Obszar podstawy    

Programowej

1 Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym, dostrzeganie piękna środowiska przyrodniczego, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie II.11; IV.18
2 Zapoznanie z nazwą aktualnej pory roku- Jesień. Zwracanie uwagi na różnorodność kolorów i kształtów jesiennych liści- klasyfikowanie, segregowanie, przeliczanie. IV.12; IV.15; IV.16
3 Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, wyodrębnianie istotnych elementów treści, wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu IV. 3,5,6,18
4 Improwizowanie muzyki ruchem- tańczące listki ( do utworu „Walc”- F. Poulenca) IV.1, 7
5 Ćwiczenie percepcji wzrokowo- ruchowej- układanie obrazka z 3 części IV.9
6 Rozwijanie umiejętności współdziałania podczas wykonania wspólnej pracy plastycznej, kolorowanie kredkami, wyklejanie skrawkami papieru IV 8,11
7 Nauka piosenki metodą ze słuchu, rytmiczne powtarzanie testu. IV.7
8 Ćwiczenie motoryki ręki poprzez kreślenie kresek poi śladzie I.7
9 Wdrażanie do nawyku wykonywania czynności higienicznych o określonych porach i w określonych sytuacjach. I.1
10 Kształtowanie umiejętności ustawiania się parami I.5
11 Zachęcanie do określania swojego samopoczucia, nazywanie swoich emocji, zwracanie uwagi na uczucia innych, II.1; II.6
12 Wdrażanie do konieczności używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych II.2; III.4
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania poszczególnych części garderoby I.2;
2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, na schodach, podczas pobytu na placu zabaw oraz poza terenem przedszkola, utrwalanie wprowadzonych zasad II.3, 4,5    

III. 1, 7,

     
Temat kompleksowy: ,,O zdrowie dbamy, witaminy zjadamy”    

Termin: 15-26.10.2018

Obszar podstawy    

Programowej

1 Ćwiczenia motoryki dłoni- formowanie z masy solnej kształtów o różnych wielkościach. I.7, 9
2 Doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego- ćwiczenia oddechowe IV.2
3 Nazywanie podstawowych warzyw i owoców, rozpoznawanie ich po wyglądzie, kształcie, smaku. Porównywanie ich wyglądu II.11    

IV.9, 12, 13, 18

4 Wdrażanie do aktywnego brania udziału w zabawach ruchowych i gimnastycznych, odpowiednie reagowanie na określone sygnały, I.5;
5 Kształtowanie umiejętności kontynuowania prostego rytmu. IV.12
6 Zwracanie uwagi na reagowanie na polecenia i prośby nauczyciela, wdrażanie do korzystania z pomocy osób dorosłych w trudnych sytuacjach, kształtowanie umiejętności informowania o własnych potrzebach i problemach II. 7,8    

III.9

7 Poznanie podstawowych potrzeb zwierząt przygotowujących się do zimy, przejawianie do nich troski i życzliwości. II.10
8 Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza, uważne słuchanie IV.2,3
9 Rozpoznawanie i nazywanie piktogramów pogodowych IV.9
10 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie tematy- podawanie swojego imienia i nazwiska, imion rodziców oraz miejsca pracy rodziców IV-20
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Zwracanie uwagi na zmiany ubioru w zależności od pory roku I.2
2 Bezpieczne korzystanie z zabawek- informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych, niebezpiecznych.  
 
Plan Daltoński  
1 Wprowadzenie wizualizacji – Pary, dyżury, urodziny.  
2 Zadanie dla rodziców z dziećmi- Przedszkolna Książka kucharska  
3 Wprowadzenie pasków umiejętności dzieci  
Program ,,Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”.  
1 Prawa dziecka- Prawo do odpoczynku  
2 Udział w koncercie umuzykalniającym  
3 Zaproszenie rodziców do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom  
„Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”  
1 Realizacja scenariusza, „Co lubią gryźć zdrowe ząbki?’  
Realizacja planu rocznego  
1 Pasowanie na przedszkolaka  
Realizacja planu nadzoru  
     

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ  
Rodzaj aktywności: Planowane działania: Uczestnicy:
Koło plastyczne „Jesienne drzewko” –wykonanie pracy wg ustalonego wzoru i instrukcji    

Liściaki”- przyklejanie dowolnego listka na kartkę, doklejanie oczu buźki, dorysowanie rąk i nóg, rozwijanie kreatywności

 „Kotyliony”- uzupełnianie wzoru kotyliona poprzez wyklejanie z bibuły

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPA I

 

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.
 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

 

NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI

„DO PRZEDSZKOLA IDZIE MALUCH”

 1. Do przedszkola idzie maluch, tup, tup, tup, tup, wszyscy dziś malucha chwalą, tup, tup, tup, tup.
 2. Zna wierszyki i piosenki, la, la, la, la, zawsze chodzi uśmiechnięty, la, la, la, la.
 3. Podskakują razem dzieci, hop, hop, hop, hop, bo tu bawią sie najlepiej, hop, hop, hop, hop.

 

NAUCZYMY SIĘ WIERSZA

„MAM TRZY LATKA”

Mam trzy latka, trzy i pół, sięgam głową ponad stół,
mam fartuszek z muchomorkiem, do przedszkola chodzę z workiem.

Umiem pantofelki zmieniać, rączki myję do jedzenia,
ładnie żegnam się i witam, tańczę kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku, o tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu nauczyłam się w przedszkolu.