W tym tygodniu w grupie Krasnoludków temat: „Książka moim przyjacielem” jest głównym tematem naszych zajęć. Pierwsze zajęcia zaczęliśmy od pogadanki na temat książek. Dzieci zapoznawały się na podstawie ilustracji z etapami powstawania książki oraz ludźmi wykonującymi tę pracę tj. pisarz, korektor, grafik, drukarz, wydawca . Uwrażliwione zostały na szanowanie książek, właściwe obchodzenie się z książką, odkładanie jej na półkę. Dzieci wiedzą też, że niewłaściwe jest wyrywanie kartek z książki czy malowanie po jej stronach. Przedszkolaki chętnie wypowiadały się na temat swoich ulubionych książek. Każdy z naszych przedszkolaków bardzo lubi słuchać czytanych bajek. Odwagą wykazały się dwie nasze koleżanki- Ala i Blanka, które przy pomocy swoich rodziców przygotowały się i opowiedziały nam jedną ze swoich ulubionych „książkowych bajek”.  Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały dziewczynek. Było to nowe i  trudne zadanie, ale dziewczynki poradziły sobie doskonale. Pod konie zajęć Krasnoludki w parach układały puzzle z ilustracjami bajek, które mogły później pokolorować. Przy właściwym obchodzeniu się z książką może służyć nam na długie lata i być naszym „najlepszym przyjacielem”.

Bardzo dziękujemy za pomoc w przygotowaniu do zajęć mamie Ali Łobodzińskiej oraz Blanki Kaczmarek.