Tematyka kosmosu nawet w maluszkach może być bardzo przyjemna i ciekawa. Nawiązując do tematu mieliśmy bardzo dużo ciekawych, zabaw, prac oraz spotkań. Przez cały tydzień wspólnie z grupą VIII wykonywaliśmy statek kosmiczny oraz rakietę, w których na koniec mogliśmy wykonać sobie zdjęcia. Na zajęciach matematycznych uczyliśmy się o przemienności dnia i nocy, w zajęciach wykorzystaliśmy elementy kodowania, zabawy ruchowe oraz pracę z instrukcją. Mieliśmy również bardzo ciekawą lekcję wspólnie z grupą II z wykorzystaniem tablicy multimedialnej dotyczącą kosmosu i układu słonecznego na koniec której mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę zdobytą przez cały tydzień.