Adresy mailowe:

Adresy mailowe nauczycieli i specjalistów Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

Danuta Adamczyk- dyrektor- d.adamczyk@pm8kg.pl

Joanna Maląg- wicedyrektor- j.malag@pm8kg.pl

Ada Andziak- nauczyciel gr. VII- a.andziak@pm8kg.pl

Agata Maszkało- nauczyciel gr. II- a.maszkało@pm8kg.pl

Aleksandra Zajfert- nauczyciel gr. IV, VII- a.zajfert@pm8kg.pl

Anna Miszewska- nauczyciel gr. IV-  a.miszewska@pm8kg.pl

Anna Krysztofiak- nauczyciel gr. III-  a.krzysztofiak@pm8kg.pl

Daria Papiewska- nauczyciel gr. V- d.papiewska@pm8kg.pl

Izabela Sokołowska-Kot- nauczyciel gr. VI-  i.sokolowska-kot@pm8kg.pl

Karolina Kiełbasińska- nauczyciel gr. II- k.kielbasinska@pm8kg.pl

Kinga Płócienniczak- nauczyciel gr. III, VI-  k.plocienniczak@pm8kg.pl

Marta Bielęda- nauczyciel gr. I- m.bieleda@pm8kg.pl

Katarzyna Jankowska- nauczyciel gr. I- k.jankowska@pm8kg.pl

Iwona Rita- nauczyciel wspomagający- i.ruta@pm8kg.pl

Agnieszka Wnykowska- psycholog- a.wnykowska@pm8kg.pl

Paulina Małolepsza- nauczyciel terapeuta (wwr, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja)- p.malolepsza@pm8kg.pl

Żaneta Mazurek- logopeda- z.mazurek@pm8kg.pl

Joanna Maląg- logopeda; gimnastyka korekcyjna- j.malag@pm8kg.pl

Eliza Świderek- j.angielski- e.swiderek@pm8kg.pl

Teresa Jóźwik- religa- t.jozwik@pm8kg.pl

Małgorzata Otwinowska-Paprocka- rytmika- m.otwinowska-paprocka@pm8kg.pl

 


Przedszkole Miejskie Nr 8
im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

ul. Bociania 4A
78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 35-219-19
fax: +48 94 35-219-19
tel. +48 602-372-340

Dyrektor – Danuta Adamczyk
e-mail – d.adamczyk@pm8kg.pl

 

NUMER KONTA – OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Konto bankowe Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

67 1020 2821 0000 1102 0108 0225

Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca

 

NUMER KONTA – OPŁATY ZA RADĘ RODZICÓW

Konto bankowe  Rady Rodziców przy Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

BOŚ BANK  20 1540 1043 2017 92285107 0001