Drogie Dzieci i Rodzice

Rozpoczynamy konkurs plastyczny pt. „Warzywna Kukiełka”

Konkurs trwa do 26.10.2018r i polega na wspólnym przygotowaniu kukiełki wykonanej z warzyw lub/i owoców. Podpisane prace prosimy zostawiać w swoich salach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Nagrody Czekają!