Wszystkie dzieci i rodziców zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsza warzywną kukiełkę. Podpisane prace prosimy zostawić u wychowawców grup.