Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki  do udziału w konkursie „Matematyczna gra planszowa” organizowanym przez naszą placówkę.

REGULAMIN:

I. Główne założenia konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 8 im. J. Brzechwy w Kołobrzegu
 2. Koordynatorem konkursu jest: Jadwiga Stępniewska, Katarzyna Tryfon -Pawlak
 3. Konkurs rozpoczyna się 01.03.2018 r. i trwać będzie do 27.03.2018 r.
 4. Temat prac konkursowych: „Matematyczna gra planszowa”
 5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 im. J. Brzechwy w Kołobrzegu.
 6. Kategorie wiekowe 3-4 lata, 5-6 lat,
 7. Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę.
 8. Cele konkursu:
 • promowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie;
 • zaprezentowanie wartości i talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej;
 • kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia instrukcji i zasad gry planszowej;
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych z naszego przedszkola.

2.Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę.

3.Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.

4.Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę  planszową.

5.Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, staranność wykonania oraz estetyka pracy.

6.Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierającą:
– imię i nazwisko dziecka,
– wiek dziecka.

7Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.

8.Prace należy oddać do 27.03.2018 r. do wychowawców grupy.

 

 1. Ocena prac i nagrody:

 

1.Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki.

2.Ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca 2018r.(czwartek).

3.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

4.Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

 1. Uwagi:
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.