16.04.2015 odbył się koncert umuzykalniający pt.,,W tanecznych rytmach”. Muzycy grali na trąbce, puzonie i innych instrumentach perkusyjnych.Dzieci usłyszały poloneza, zatańczonego również przez artystów muzyków, krakowiaka,,Chłopcy radarowcy”, walca i sambę.Miały również do wykonania zadania:należało odgadnąć z jakiego kraju pochodzi walc.Dla ułatwienia odkrywane były fragmenty znanych budowli lub symboli danych krajów.Do łatwych należało rozpoznanie walca francuskiego, bowiem odkrywana powoli Wieża Eiffla była dzieciom doskonale znana .Równie łatwe było rozpoznanie walca angielskiego-tu odkrywany był strażnik przy Pałacu Buckhingham. Nieco trudniejsze okazało się odgadnięcie walca polskiego, bowiem odkrywanym fragmentem był Pomnik Chopina w Warszawie. Dzieci na tych koncertach mają okazję poznać różnorodne instrumenty muzyczne oraz posłuchać muzyki z różnych stron świata wykonywanej przez profesjonalistów, w tym muzyki poważnej. Dzieci mają okazję też dostrzec zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego.Wszystkie słuchają w skupieniu.