Dnia 20 czerwca, w poniedziałek, dzieci z naszego przedszkola  miały możliwość uczestniczyć w koncercie umuzykalniającym zorganizowanym przez Filharmonię Koszalińską. Tytuł koncertu to „Perkusyjne opowieści”.  Dzieci podczas zorganizowanego koncertu  miały okazję poznać różnorodne instrumenty muzyczne oraz posłuchać muzyki z różnych stron świata wykonywanej przez profesjonalistów . Dzieci mają okazję na takich koncertach dostrzec zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrazić to klaszcząc lub tańcząc, posłuchać muzyki nieco inaczej niż zwykle. Wprowadzanie w świat muzyki jest dobrym sposobem na kształtowanie  i zaspokajanie potrzeb estetycznych dzieci.