Od tego roku w grupie II prowadzone jest koło plastyczne dla chętnych dzieci- a już teraz wiemy, że takich w naszej grupie nie brakuje;-) celem koła plastycznego jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. We wrześniu w ramach koła plastycznego wykonaliśmy pracę plastyczną na konkurs „pokój na świecie oczami dziecka”, poznaliśmy kolory podstawowych i pochodnych, bawiliśmy się w mieszanie kolorów uzyskując kolory pochodne, na ostatnich zajęciach wykonaliśmy kukiełki warzywne z wykorzystaniem jesiennych darów. Koło plastyczne okazało się niezwykła i ciekawą zabawą, cieszymy się, że nie brakuje nam chętnych dzieci do uczestniczenia w nim.