Od miesiąca października dzieci z grupy Żuczki uczęszczają na zajęcia kółka plastycznego. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, wyobraźni, poznanie przez dzieci różnych technik plastycznych, umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką ,a przede wszystkim pobudzenie u dzieci wiary we własne siły. Tematyka zajęć plastycznych dobierana jest stosownie do pór roku, omawianych tematów w przedszkolu i zainteresowań dzieci .