W grupie Krokodylków dzieci posiadające zdolności plastyczne chętnie uczestniczyły w zajęciach Kółka orgiami. Do tej pory poznały prosty sposób wykonania kubka, myszki, pieska, a tym razem wykonały motylki. Zajęcia te rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, wyostrzają spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, a wreszcie uczą estetyki, dokładności, cierpliwości i dyscypliny. Zajęcia te stwarzają warunki do kształtowania zdolności manualnych, wrażliwości na otaczający świat, rozwijają fantazję oraz umożliwiają samodzielność tworzenia. Wykorzystywane są w naszym przedszkolu jako metoda wspierająca rozwój dziecka. Jest to dla dziecka zabawa i zarówno działania kształcące jego osobowość, zmierzające do poznania własnej wartości.