Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kołobrzegu zgłosiła się do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Program Klub Bezpiecznego Puchatka skierowany jest do dzieci uczęszczających do zerówek oraz klas I szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców. Program organizuje firma Maspex przy współpracy merytorycznej Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Patronat honorowy nad programem objął Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Program tworzony jest również przy współpracy z nauczycielami nauczania początkowego oraz metodykiem. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie bezpieczeństwa w 3 obszarach”: na drodze, w domu i w szkole. Stanowi on odpowiedź na stale wzrastające zagrożenia z jakimi dzieci mogą się spotkać.